Workflow

Catena Company ondersteunt brandowners die zelf hun visueel marketingmateriaal willen maken, beheren en communiceren.

Meer info

Digital Asset Management

Een goed Digital Asset Management (DAM) systeem maakt alle bestanden beschikbaar en doorzoekbaar.

Meer informatie

Digital Data Publishing

Met Digital Data Publishing versnel je het creatieproces van je marketingmateriaal en doe je dat efficiënt, foutloos en schaalbaar.

Meer informatie

Customized Automation

Via maatwerk kunnen middleware oplossingen worden ontwikkeld die de missing link vormen tussen verschillende 3th party systemen.

Meer informatie

Omnichannel publishing

Bouw je verhaal op één plaats, publiceer het op uiteenlopende mediatypes. Omnichannel Publishing bespaart tijd, kosten en frustraties voor elk type bedrijf.
Meer informatie

19 september 2017

Stad Genk gelooft in de kracht van Digital Asset Management

Geerte Verbraeken
Training Coordinator bij Catena Company

De uitdaging

Stad Genk contacteerde Catena Company met de vraag hen te begeleiden bij de aankoop en de implementatie van een tool die het aanleveren van PDF’s van de dienst Communicatie aan de interne drukkerij zou optimaliseren. Blijkbaar werden nogal wat bestanden foutief aangeleverd en werd er hierdoor veel tijd verloren of, in het slechtste geval, foutief drukwerk geleverd.

Vanuit deze vraag namen we contact op met Sonja Schrijvers, Stafmedewerker Marketing en Promotie en Vanessa Broux, Diensthoofd Communicatie. Al van bij de eerste gesprekken bleek dat de graad van dienstverlening en de geleverde kwaliteit van de dienst Communicatie dringend moesten verbeterd worden. Zij begrepen dat dit enkel kon door alle medewerkers te trainen, te begeleiden en waar mogelijk workflows te optimaliseren.

De oplossing

De oplossing voor Stad Genk bestond uit een tweedelig luik:

Een allround opleidingsplan

Eén van onze trainers ging ter plaatse om het kennisniveau van de creatieve afdeling te screenen en van daaruit een opleidingsplan voor te stellen. Dit opleidingsplan gaf onder meer antwoorden op wie moest getraind worden in welke tools en welk tijdsbestek hiervoor nodig was. Dit zodat het kennisniveau bij iedereen, zowel de grafische vormgevers als fotografen, gelijkgesteld werd. Daarbovenop werden de fotografen getraind in het maken en verwerken van video, een vraag die vanuit de stad steeds regelmatiger terugkwam. Binnen een vooropgesteld vast budget werden de trainingen uitgevoerd. Heden voorzien we nog steeds regelmatig coaching op de werkvloer. Hierdoor kan snel geanticipeerd worden op vragen en wordt er constant bijgeschaafd aan de technieken om zo efficiënt mogelijk te werken.

Digital Asset Management

Tijdens de trainingen kwam aan het licht dat Stad Genk ook problemen had met het beheer van hun assets. De hoeveelheid hiervan groeide zo exponentieel, dat het overzicht van het archief (dat meer dan 250.000 foto’s bevatte) volledig weg was. Met het gevolg dat er veel tijd verloren ging in het zoeken naar de juiste beelden en dat er dikwijls alsnog verkeerde beelden gebruikt werden. Intussen werd door ons een Asset Management systeem geïmplementeerd. Stad Genk heeft dankzij dit systeem nu meer ruimte voor creativiteit en groei en kan nu volop inzetten op kwaliteit.

De initiële vraag van de interne drukkerij loste zich dus helemaal anders op.