Workflow

Catena Company ondersteunt brandowners die zelf hun visueel marketingmateriaal willen maken, beheren en communiceren.

Meer info

Digital Asset Management

Een goed Digital Asset Management (DAM) systeem maakt alle bestanden beschikbaar en doorzoekbaar.

Meer informatie

Dynamic Data Publishing

Met Dynamic Data Publishing versnel je het creatieproces van je marketingmateriaal en doe je dat efficiënt, foutloos en schaalbaar.

Meer informatie

Customized Automation

Via maatwerk kunnen middleware oplossingen worden ontwikkeld die de missing link vormen tussen verschillende 3th party systemen.

Meer informatie

Omnichannel publishing

Bouw je verhaal op één plaats, publiceer het op uiteenlopende mediatypes. Omnichannel Publishing bespaart tijd, kosten en frustraties voor elk type bedrijf.
Meer informatie

27 maart 2019

Hoe lezen slechtzienden en blinden teksten in PDF bestanden?

Patrick Toebosch
Adobe Product Trainer & Designer bij Catena Company

Sinds 22 december 2016 is er een nieuwe Europese richtlijn van kracht om de toegankelijkheid van overheidswebsites en mobiele applicaties te verbeteren.

Deze richtlijn is (voorlopig) enkel van toepassing op websites en mobiele apps van overheidsinstanties in België. Op Europees vlak is deze maand de Europese toegankelijkheidswet goedgekeurd met als doel de toegankelijkheid voor 80 miljoen gehandicapten en ouderen te verbeteren. Maar waarom zou jouw bedrijf/organisatie hier aandacht aan schenken? In Nederland merken we dat veel bedrijven al mee op de kar sprongen en de leesbaarheid van hun websites en apps verbeterden.

De laatste jaren zien we dat er meer focus wordt gelegd op de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden. In België hebben ongeveer 2 personen op 100 een visuele beperking. Daarnaast zijn 1 op 1.000 Belgen blind. In totalen spreken we over 200.000 personen die slechtziend zijn en 10.000 mensen die blind zijn.

Ook grote spelers volgen deze trend

Grote spelers zoals Instagram, Microsoft en Alibaba willen ervoor zorgen dat blinden en slechtzienden gemakkelijker hun weg vinden op hun website of naar hun producten.

Instagram doet dit bijvoorbeeld met een functie die ze op het einde van 2018 hebben aangekondigd, namelijk de ‘Alt text’ functie. Zo kan je achter de afbeelding een tekst plaatsen die aangeeft wat er op de foto staat. Handig voor mensen die blind zijn, maar ook een waardevolle aanvulling die je SEO een boost geven. 2 vliegen in 1 klap dus.

Wat houdt dit in voor pdf bestanden?

Probeer je eens in te beelden dat je als persoon met een visuele beperking een pdf bestand  probeert te lezen. Wat zou je dan exact willen weten? Wat is een titel (en dus het meest belangrijke)? Wat is een afbeelding? En wat staat er op die specifieke afbeelding? Wat staat er in de voetnota? Wat staat er in welke cel en in welke kolom? …
Stel dat je een formulier moet invullen, wat staat er dan in dat formulier? Wat moeten ze invullen? Blinden of slechtzienden gebruiken vaak ook geen muis, maar de Tab-toets om door documenten te navigeren.

Tevens belangrijk om te weten is de taal van een document, of een bookmark die aangeeft op welke pagina je je bevindt. Ook de leesvolgorde wordt belangrijk. Welke tekst moet eerst worden gelezen alvorens je verder kan gaan?

De lay-out daarentegen wordt minder belangrijk. Wel relevant is hoe iemand met een visuele beperking een document snel ‘verstaat’ of kan horen. Een voorbeeld: tekst op een groen vlak plaatsen, is geen goede keuze. Het groene vlak geeft geen meerwaarde aan de leesbaarheid.

Ben je bekend met het maken van websites of mailcampagnes? Digitale communicatie toegankelijker maken voor personen met een visuele beperking werkt ongeveer zoals de screening door Google. Aan de hand van H1 tags en alt-teksten screent Google je pagina’s op wat belangrijk zou kunnen zijn, en wat minder relevant is.

Hoe pas je dit toe in Adobe InDesign?
  • Een toegankelijke pdf bevat tags zodat de structuur ervan transparant is (kop, subkop, paragraaf, lijsten, tabellen, …). Het toevoegen van deze tags in het Adobe InDesign document is dus een eerste cruciale stap in het verhogen van de toegankelijkheid van je document. Om dit soort tags toe te voegen, dien je enkel in je paragraafstijl bij de ‘Export Tagging’ instelling, de juiste tag toe te voegen.
  • Geef in je document duidelijk aan in welke taal het document is opgemaakt. Dit kan worden vastgelegd in je paragraafstijl, bij de ‘Advanced Character Formats’ instellingen.
  • Voeg alt-teksten toe aan je afbeeldingen. In je dialoogvenster ‘object export options’ geef je heel eenvoudig deze tekst in.
  • Bepaal de leesvolgorde van je document door in het ‘articles’ paneel, tekstkaders en objecten in de juiste volgorde te slepen.
     
  • Het toevoegen van inhoudstafels verhoogt de structuur in je document.
  • Tot slot geef je best nog wat extra metadata mee in je document via de menuoptie ‘File > File info’ en duid je bij het exporteren naar pdf de checkbox ‘create tagged pdf’ aan.


Wil je getraind worden in hoe je jouw pdf bestanden leesbaar kan maken voor blinden en slechtzienden?