Digital Data publishing

Met Digital Data Publishing versnel je het creatieproces van je marketingmateriaal en doe je dat efficiënt, foutloos en schaalbaar.

Catalogi, technische productfiches, etiketten, programmaboekjes, insteekkaarten, … noem maar op. Digital Data Publishing automatiseert het proces vanaf het verzamelen van data uit verschillende databases, over het ontwerp van je materiaal, tot de publicatie ervan. De designer behoudt wel de controle over het eindresultaat.

Digital Data Publishing bespaart tijd, kosten en frustraties voor elk bedrijf, elke organisatie, elke brandowner die de creatie van het marketingmateriaal zelf in handen neemt.

Bespaar

Bespaar tijd, kosten en frustraties

Verzamel

Verzamel data uit verschillende databases, zonder de databases te wijzigen

Automatiseer

Automatiseer je publicaties, vermijd repetitief manueel werk en voorkom fouten

Controle

Bewaar de controle

Bepaal je ROI met een heldere analyse

Met een heldere analyse wordt de blauwdruk voor het geautomatiseerde werkproces uitgetekend. Welke publicaties worden er gemaakt? Hoe vaak? Hoe snel moeten die beschikbaar zijn? Welke data wordt er gebruikt?

Het huidige werkproces wordt in kaart gebracht. Wie werkt er mee aan de publicaties? Welke taken worden er precies uitgevoerd? Hoeveel tijd wordt eraan gespendeerd? Welke uitdagingen stellen zich? Wat is de totale kost per publicatie?

Daarna worden de data, het ontwerp en de output van de publicaties in een Digital Data Publishing workflow geschetst. Waar en in welke vorm is de data beschikbaar? Wordt er gebruik gemaakt van design templates? Op welke andere taken kunnen mensen hun talenten loslaten? En wat is de ROI?

Data

Data

De grootste winst wordt meestal gemaakt in het snel verzamelen van de nodige data en beeldmateriaal. Vaak staat die verspreid, in PIM- en ERP-systemen, Excel sheets of nog andere documenten. Die locaties zijn soms gemakkelijk toegankelijk, maar dikwijls is er nog een ‘database connector’ nodig.

Als alle inputdata verzameld is, dan wordt die gestructureerd aangeboden in het Digital Data Publishing proces.

Belangrijk is dat er aan de databases zelf niet geraakt wordt. Beheerders en andere gebruikers van de data hoeven zich dus geen zorgen te maken. Zij kunnen naar believen met de data werken en deze updaten. Zo werken de designers ook steeds met de juiste informatie.

InDesign

InDesign

Ook in het ontwerpproces is met database publishing een grote efficiëntieslag te slaan.

Soms wordt er al met Adobe InDesign templates gewerkt. Als dat niet het geval is dan worden die best aangemaakt. Catena Company kan je hierin opleiden, zodat je er zelf mee aan de slag gaat. Of je besteedt het uit aan Howart, en je bent meteen vertrokken.

Veel repetitieve manuele handelingen kunnen in InDesign geautomatiseerd worden. D.m.v. scripting, API’s en SDK’s integreren we met de Creative Cloud apps en services van Adobe. Zo verlossen we designers van het saaie werk en kunnen ze hun creativiteit loslaten op activiteiten met echte meerwaarde.

Output

Output

Op het einde van het ontwerpproces worden de publicaties foutloos uitgestuurd in het gewenste format. Naar print of digitale media, naar vestigingen, winkels, klanten, …

Het resultaat van het ganse Digital Data Publishing proces is een meetbare tijdswinst en een herverdeling van taken en rollen. Medewerkers in organisaties die Digital Data Publishing toepassen ervaren een shift naar werk dat waardevoller is en meer voldoening geeft. De ruimte wordt voor hen gecreëerd om hun skills te upgraden en naar de next level door te stromen.

De ROI van Digital Data Publishing is direct meetbaar op basis van de tastbare winsten, maar telt dubbel in de betere benutting van het potentieel van je mensen.

Cases & blogs

  • Campus Blairon 712
    2300 Turnhout-België
  • Tel: +32 (0)14 70 22 12
  • info@catenacompany.be
  • BTW: BE0884434617
We are social
Support