Vrede tussen IT en Marketing dankzij Digital Data Publishing

Data is de olie van de 21e eeuw, een waardevol goedje dat – als het slim gebruikt wordt – elk bedrijf een gigantische boost kan geven. De hoeveelheid aan beschikbare data groeit razendsnel. Veel data is echter al even snel verouderd en verandert weer. Bovendien staat al die data dikwijls verspreid en inconsistent gestructureerd.
Kopzorgen dus, voor marketeers en designers die een mooie catalogus moeten maken, productfiches, programmaboekjes, noem maar op. Zij moeten alle data maar gaan zoeken, structureren, nakijken en corrigeren. Dat vergt veel manueel werk, is foutgevoelig en duur.

Data Publishing

Vroeger was database publishing de geijkte manier om data die mooi in geordende databases stond te publiceren. Door de toegenomen hoeveelheid en de complexiteit van data, zijn marketeers en designers steeds meer genoodzaakt om in de data zelf te morrelen, als ze hun input op de juiste manier willen verkrijgen. IT mensen vinden dat niet zo fijn.

Catena Company ontzorgt met Digital Data Publishing zowel de Marketing, alsook de IT afdeling. Onze slimme Digital Data Publishing oplossingen transformeren de content creatie en raken aan geen enkele data! Niet in databases. Niet in lijstjes. Niet in Excel files. Nergens. De integriteit van je data is verzekerd en toch krijgt de marketeer de juiste data automatisch op een zilveren schoteltje. Snel, gestructureerd en up-to-date.

We spreken expliciet over Digital Data Publishing, en niet database publishing, want Digital Data Publishing kan de complexiteit van data – zoals die in de meeste organisaties beschikbaar is – feilloos aan en digitaliseert het ganse publishing proces.

Met Digital Data Publishing versnel je dus het creatieproces van je marketingmateriaal en doe je dat efficiënt, foutloos en schaalbaar. Catalogi, technische productfiches, etiketten, programmaboekjes, insteekkaarten, … Data Publishing automatiseert het proces vanaf het verzamelen van data uit verschillende bronnen, over het ontwerp van je materiaal, tot de publicatie ervan. De designer behoudt altijd de controle over het eindresultaat.

Digital Data Publishing bespaart tijd, kosten en frustraties voor elk bedrijf, elke organisatie, elke brandowner die de creatie van het marketingmateriaal zelf in handen neemt.

Hoe het werkt

Data snel verzamelen, structureren en op een slimme manier verwerken tot fraaie outputs. Dat is wat Digital Data Publishing voor je doet!

Verzamel je data

De grootste winst wordt meestal in die eerste stap gemaakt: het snel verzamelen van de nodige data.

De vraag is hoe toegankelijk alle data is in PIM- en ERP-systemen, Excel sheets of nog andere documenten. Vergeet niet dat het hier veelal gaat om beeldmateriaal, wat toch wel data met een zekere complexiteit is. Dikwijls is er nog een ‘database connector’ nodig. Daarmee wordt nooit aan de databases en de data zelf geraakt. Beheerders en andere gebruikers van de data hoeven zich dus geen zorgen te maken. Zij kunnen naar believen met de data werken en deze updaten. Zo werken de designers ook steeds met de juiste informatie.

Geef je data vorm in InDesign

Als alle inputdata verzameld is, dan wordt die gestructureerd aangeboden in het Digital Data Publishing proces en start de ontwerpfase. Ook daarin valt meestal een grote efficiëntieslag te slaan.

Soms wordt er al met Adobe InDesign templates gewerkt. Als dat niet het geval is dan worden die best aangemaakt. Catena Company kan je hierin opleiden, zodat je er zelf mee aan de slag gaat. Of je besteedt het uit aan Howart, en je bent meteen vertrokken. Bovendien kunnen veel repetitieve manuele handelingen in InDesign geautomatiseerd worden. Catena Company heeft de kennis en de kunde om te integreren met de Creative Cloud apps en services van Adobe aan de hand van scripting, API’s en SDK’s. Zo verlossen we designers van het saaie werk en kunnen ze hun creativiteit loslaten op activiteiten met echte meerwaarde.

Output!

Op het einde van het ontwerpproces worden de publicaties foutloos uitgestuurd in het gewenste format. Naar print of digitale media, naar vestigingen, winkels, klanten, …

Het resultaat van het ganse Data Publishing proces is een meetbare tijdswinst en een herverdeling van taken en rollen. Medewerkers in organisaties die Data Publishing toepassen ervaren een shift naar werk dat waardevoller is en meer voldoening geeft. De ruimte wordt voor hen gecreëerd om hun skills te upgraden en naar de next level door te stromen.

Bepaal je ROI met een heldere analyse

De ROI van Digital Data Publishing is direct meetbaar op basis van de tastbare winsten, maar telt dubbel in de betere benutting van het potentieel van je mensen.

Of Digital Data Publishing ook voor jouw bedrijf waardevol is, kan met een heldere analyse zwart op wit beoordeeld worden. Daarmee wordt de publishing nood en de manier waarop die momenteel ingevuld wordt in kaart gebracht. Welke publicaties worden er gemaakt? Hoe vaak? Hoe snel moeten die beschikbaar zijn? Welke data wordt er gebruikt? Maar ook, wie werkt er mee aan de publicaties? Welke taken worden er precies uitgevoerd? Hoeveel tijd wordt eraan gespendeerd? Welke uitdagingen stellen zich? Wat is de totale kost per publicatie?

Na deze analyse wordt de blauwdruk voor het geautomatiseerde werkproces uitgetekend, een Digital Data Publishing voorstel, ondersteund door een transparante business case met duidelijke ROI.

Met Digital Data Publishing sla je dus een flinke efficiëntieslag. De grote kracht erachter is een slimme integratie van IT en design. Zo maakt je bedrijf winst en kunnen IT en Marketing in vrede samenwerken.

  • Campus Blairon 712
    2300 Turnhout-België
  • Tel: +32 (0)14 70 22 12
    Fax: +32 (0)14 70 22 13
  • info@catenacompany.be
  • BTW: BE0884434617
We are social
Support