Workflow

Catena Company ondersteunt brandowners die zelf hun visueel marketingmateriaal willen maken, beheren en communiceren.

Meer info

Digital Asset Management

Een goed Digital Asset Management (DAM) systeem maakt alle bestanden beschikbaar en doorzoekbaar.

Meer informatie

Dynamic Data Publishing

Met Dynamic Data Publishing versnel je het creatieproces van je marketingmateriaal en doe je dat efficiënt, foutloos en schaalbaar.

Meer informatie

Customized Automation

Via maatwerk kunnen middleware oplossingen worden ontwikkeld die de missing link vormen tussen verschillende 3th party systemen.

Meer informatie

Omnichannel publishing

Bouw je verhaal op één plaats, publiceer het op uiteenlopende mediatypes. Omnichannel Publishing bespaart tijd, kosten en frustraties voor elk type bedrijf.
Meer informatie

30 november 2021

Haal meer uit je digital assets met een goede taxonomie en metadata

Jan Van Sprengel
Workflow Consultant & -Expert bij Catena Company
Stapelen jouw data en digital assets zoals foto’s, video’s en andere bestanden zich almaar hoger op? Zonder een goede taxonomie en metadata lijden die een obscuur leven in de catacomben van je IT-infrastructuur, op servers en harde schijven. Ze zijn niet meer of heel moeilijk vindbaar en het bestaan van waardevolle data en digital assets wordt zelfs vergeten. Even een stapje terug…

PIM, DAM, taxonomie, metadata

Een designer die een publicatie moet maken, heeft productinformatie en digital assets nodig.

  • De productinformatie wordt verzameld in een PIM of Product Information Management
  • Digital assets (foto’s, video’s, logo’s, illustraties, etc.) worden beheerd in een DAM of Digital Asset Management

Taxonomie en metadata vormen in deze oplossingen de sleutels tot succes. Zij versnellen de workflow van de designer en zorgen dat je het maximale uit je digital assets haalt.

  • Taxonomie is een vorm van classificatie. Kijk bijvoorbeeld naar de biologie, waar dieren in soorten en ondersoorten ingedeeld worden. De ondersoorten hebben alle kenmerken van de soort, maar verschillen onderling wel. Zo ook in de informatica. Taxonomie bepaalt een classificatie en een hiërarchie, waardoor informatie uit verschillende systemen gemakkelijker uitwisselbaar is.
  • Metadata is data over data, over digital assets in dit geval.
Voorbeeld van samenwerkende PIM- en DAM-systemen.

Investeren in taxonomie en metadata loont

De grote voordelen van een goede taxonomie en metadata zijn dus dat je:

  1. sneller de juiste digital assets terugvindt.
  2. een veel hogere ROI haalt uit je DAM omdat je de digital assets veel effectiever kunt gebruiken.

Moet ik nu al die digital assets manueel van metadata voorzien?! Weer een vervelende klus erbij…

Wel neen! Catena Company analyseert je data en digital assets en samen bepalen we de optimale taxonomie en metadata strategie voor jouw DAM. Het toekennen van metadata aan je digital assets kan daarna verregaand geautomatiseerd worden, net als het beheer ervan.

Dankzij deze automatisering kunnen we metadata op een veel dieper niveau toepassen, zonder dat het je extra moeite kost.

Een beeld van het DAM-systeem van Catena Company

Cases rond Digital Asset Management

Een volledig operationeel Digital Asset Management systeem biedt belachelijk veel opties. De projecten bij onze klanten zijn daarvan het bewijs. Lees ze en ontdek het zelf.

Meer tips & inzichten

Onze specialisten geven op onze website regelmatig inzichten en tips rond Digital Asset Management weg. Bekijk hieronder de meest recente alvast.