Workflow

Catena Company ondersteunt brandowners die zelf hun visueel marketingmateriaal willen maken, beheren en communiceren.

Meer info

Digital Asset Management

Een goed Digital Asset Management (DAM) systeem maakt alle bestanden beschikbaar en doorzoekbaar.

Meer informatie

Dynamic Data Publishing

Met Dynamic Data Publishing versnel je het creatieproces van je marketingmateriaal en doe je dat efficiënt, foutloos en schaalbaar.

Meer informatie

Customized Automation

Via maatwerk kunnen middleware oplossingen worden ontwikkeld die de missing link vormen tussen verschillende 3th party systemen.

Meer informatie

Omnichannel publishing

Bouw je verhaal op één plaats, publiceer het op uiteenlopende mediatypes. Omnichannel Publishing bespaart tijd, kosten en frustraties voor elk type bedrijf.
Meer informatie

Leerdoelen

Leervormen zijn de verschillende manieren waarop een training gegeven kan worden. Gratis webinars en online workshops kenden een boost door de Corona crisis, maar ook de klassieke, fysieke trainingen hebben hun specifieke voordelen. En uiteraard kan de inhoud van een training vooraf bepaald zijn of kan die op maat samengesteld worden. In een leerplan stemt Catena Company de verschillende leervormen af op de leerdoelen van jouw bedrijf, organisatie of team. Want het is belangrijk dat je als team de service kunt leveren die jouw klanten verwachten.

Leerdoelen

Leervormen afgestemd op leerdoelen

Toepasbaar

Opgedane kennis en skills meteen toepasbaar

ROI

Hoge Return On Investment

Gebalanceerd

Gebalanceerde ‘competentie portfolio’ voor het ganse team

Up-to-date

Altijd up-to-date

Start met een heldere leerdoelenanalyse

Met een leerdoelenanalyse brengen we aan de hand van enkele tests en interviews enerzijds de ‘Service portfolio’ in kaart, en anderzijds de ‘Team competenties’.

  • De ‘Service portfolio’ is een inventaris van de diensten die je bedrijf, afdeling of team moet kunnen leveren.
  • De ‘Competentie portfolio’ is een inventaris van de competenties die reeds aanwezig zijn bij het team. Dat betreft technische kennis en kunde, maar evenzeer ook soft skills.

Deze leerdoelenanalyse is een uiterst belangrijke stap richting een rendabel leerplan. Het heeft geen zin om tijd en energie te steken in training van een te hoog of te laag niveau. Bovendien moet niet iedereen over dezelfde competenties beschikken. Voor kerntaken heb je best een backup, maar verder moet de competentie portfolio van een team gebalanceerd zijn en vullen de competenties van de medewerkers elkaar aan.

Ik wil een leerdoelenanalyse
Leerplan

Leerplan

Eénmaal de ‘service portfolio’ en de ‘competentie portfolio’ in kaart zijn gebracht, zijn ook de leerdoelen duidelijk. Om die te realiseren werkt Catena Company een leerplan uit.

Daarin wordt voor elke medewerker de nodige training opgenomen, zodat het ganse team in staat is om haar ‘service portfolio’ te kunnen leveren zoals het hoort.

Er wordt daarbij rekening gehouden met prioriteiten, back-ups, reeds aanwezige competenties, soft skills en persoonlijke interesses.

Leervormen

Leervormen

Gratis webinars zijn uiterst toegankelijke online demo’s van specifieke topics. In 45 minuten verwerven de deelnemers een basic inzicht over de behandelde topics.

Online workshops nemen je gedurende 3 uren dieper mee in een bepaald onderwerp. Onze experten geven uitleg en demo’s en staan je bij als je zelf oefeningen maakt. Online workshops zijn heel praktisch en gericht op zeer specifieke leerdoelen.

Klassikale trainingen hebben een vooraf bepaalde inhoud. Ze zijn geprogrammeerd in een kalender, maar kunnen ook ‘in-company’ verzorgd worden.

Op maat trainingen zijn inhoudelijk samengesteld volgens de specifieke leerdoelen eerst bepaald. Welke medewerkers binnen je bedrijf moeten welke competenties verwerven of aanscherpen?

Continuïteit!

Continuïteit!

We leven en werken in een snel veranderende wereld. De beschikbare tools evolueren. De noden van jouw klanten wijzigen en daarmee ook de ‘service portfolio’ van je team. En ook de samenstelling van je team, en daarmee de ‘competentie portfolio’ verandert over de jaren.

Daarom voorziet Catena Company ook in training continue leervormen:

In leertrajecten worden verschillende trainingen en workshops over één bepaald thema gebundeld en gespreid over een langere periode.

Met coaching krijgen de trainees een persoonlijke opvolging, met wederkerende leermomenten en updates. Daarbij wordt er gewerkt vanuit de specifieke vraagstelling van de trainee.